Privacy

Privacy?

iRepairshop bvba (hierna "iRepairshop", "wij" of "ons") gebruikt bepaalde persoonlijke gegevens van zijn klanten en/of gebruikers om zijn diensten aan te bieden. Wij streven ernaar om op een correcte, veilige en ethische wijze met deze gegevens om te springen en klanten en gebruikers zoveel mogelijk inzicht en controle over hun persoonlijke informatie te verschaffen. 

Hieronder geven wij u graag meer informatie over het gebruik van bepaalde van uw persoonsgegevens door iRepairshop, de wijze waarop en de doeleinden waarvoor wij deze gebruiken. Ook maken wij u attent op uw rechten en de controle die u heeft over de gegevensverzameling. 

Als u na het lezen van ons Privacybeleid nog vragen hebt, kan u die te allen tijde richten aan privacy@irepairshop.be, waarna wij u zo snel mogelijk zullen antwoorden. 

Dit Privacybeleid is onder meer van toepassing op onze Website (iRepairshop.be), onze social media-accounts (zoals facebook) en de fysieke en online relaties met (potentiële) klanten, leveranciers en partners. Ons Privacybeleid kan eventueel gewijzigd worden om u beter te beschermen en meer inzicht te verschaffen in de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u aan om dit Privacybeleid nu en dan raad te plegen zodat u zeker van de laatste versie op de hoogte bent. 

Indien u bij het lezen van dit Privacybeleid niet akkoord gaat met de inhoud ervan, verzoeken wij u om geen verder gebruik te maken van de website.

Inhoud Privacybeleid

1. Snel overzicht: iRepairshop en uw gegevens

2. Welke informatie verwerken we en hoe komen we eraan?

3. Waarom verwerken we je persoonlijke informatie en op welke basis?

4. Met wie delen we je informatie en waarom?

5. Wat zijn uw rechten en hoe oefent u ze uit?

6. Hoe gaan we veilig met jouw informatie om?

1)Snel overzicht: iRepairshop en uw gegevens

iRepairshop is een professioneel dienstverlener gespecialiseerd in de on- en offline verkoop en herstelling van refurbished Apple© producten, zoals iPhones, iPads, Macbooks en smartwatches. iRepairshop is gevestigd op Veldeken 3, 9240 Zele, België en treedt op onder het ondernemingsnummer 0671.784.584. iRepairshop kan te allen tijde gecontacteerd worden op het email-adres info@irepairshop.be, of specifiek met betrekking tot privacy en gegevensverwerking op privacy@irepairshop.be.

Om onze onlinediensten optimaal te kunnen verlenen en steeds voor onze klanten te verbeteren hebben bepaalde van je gegevens nodig. (Voor meer informatie zie 2. Welke informatie verwerken we en hoe komen we eraan?) Zo gebruikt iRepairshop, als verwerkingsverantwoordelijke, uw gegevens om bestellingen bij u op het juiste adres af te leveren en een correcte betaling te verzorgen. Uw persoonlijke gegevens geven ons bovendien de mogelijkheid om individueel met u te communiceren en onze website op basis van uw gebruik te verbeteren. Indien u reeds klant bent of hiertoe toestemt willen wij u ook graag op de hoogte houden van bepaalde acties en nieuwigheden door uw naam en email-adres in onze mailinglijst op te nemen. (Voor meer informatie zie 3. Waarom verwerken we je persoonlijke informatie en op welke basis?).

iRepairshop werkt samen met filialen, verkoops- en herstellingspartners om een snelle en optimale dienstverlening voor zoveel mogelijk klanten mogelijk te maken. Om uw bestelling tijdig tot bij u te brengen doen wij bovendien beroep op externe logistieke partners, zoals BPost. Wij zijn dan ook genoodzaakt om bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens met deze partners te delen om uw bestelling te kunnen afwikkelen of verdere opvolging mogelijk te maken. (Voor meer informatie zie 4. Met wie delen we je informatie en waarom?).

We streven ernaar om onze klanten en gebruikers niet alleen een zo goed mogelijk inzicht in onze verwerking van hun persoonsgegevens te geven, maar ook om hen zoveel mogelijk controle over deze verwerking te verschaffen. Bijgevolg beschikt u over een aantal essentiële rechten die u gemakkelijk kan uitoefenen. Zo beschikt u onder andere over een recht op informatie, inzage, correctie, overdracht, om bezwaar te maken, klacht in te dienen en in bepaalde gevallen zelfs om vergeten te worden. (Voor meer informatie zie 5. Wat zijn uw rechten en hoe oefent u ze uit?).

Ten slotte zorgt iRepairshop ervoor dat uw gegevens veilig worden verwerkt en opgeslagen zodat ze enkel toegankelijk zijn voor een beperkt aantal relevante personen en ze enkel voor de noodzakelijke doeleinden kunnen worden gebruikt. (Voor meer informatie zie 6. Hoe gaan we veilig met jouw informatie om?).

2) Welke informatie verwerken we en hoe komen we eraan?

iRepairshop verzamelt, raadpleegt en gebruikt persoonsgegevens van (potentiële) klanten, Internetgebruikers op haar website, personen die met ons contact opnemen, partners, en leveranciers. 

In het kader van dit Privacybeleid betekenen persoonsgegevens alle gegevens van natuurlijke personen die hen identificeren of potentieel met hen vereenzelvigd kunnen worden. Persoonsgegevens zijn dan bijvoorbeeld uw naam, emailadres, postadres, telefoonnummer, betaalgegevens, account- en bestelnummer. In het bijzonder kunnen ook uw ip-adres, surfgedrag en voorkeursinstellingen als persoonlijke gegevens beschouwd worden voor zover deze niet geanonimiseerd worden en u mogelijk persoonlijk kunnen identificeren.

iRepairshop verzamelt en verwerkt in het bijzonder de volgende gegevens:

  • Informatie die u ons persoonlijk heeft verschaft door bijvoorbeeld contact met ons op te nemen of een account aan te maken voor de verlening van onze diensten. Hieronder wordt begrepen: uw naam, adres, emailadres, telefoonnummer, bankrekening en betaalkaart gegevens en alle communicatie, reacties en klachten die u ons verschaft, zoals via email, online formulier, brief, telefoon of social media.  
  • Informatie over de diensten die wij aan u hebben verleend, zoals bijvoorbeeld de producten die u heeft gekocht, de plaats en het tijdstip van uw bestellingen, uw ordergeschiedenis en de frequentie van uw activiteit op de website.
  • Uw login gegevens van uw gebruikersaccount, zoals uw gebruikersnaam en paswoord. 
  • Informatie over uw toestemmingen en of u al dan niet marketing gerelateerde informatie van ons kan ontvangen.
  • Analytische informatie over uw gebruik van onze website, zoals uw ip-adres, de frequentie van toegang tot uw gebruikersaccount, de producten en pagina's die u raadpleegt, het toestel en de browser of applicatie waarmee u onze website raadpleegt en de tijdstippen waarop u dit doet.
  • Uw contactgegevens en informatie over e-mails of andere elektronische communicatie die u van ons ontvangt, daaronder begrepen of u actief bent ingegaan op deze communicatie en op bepaalde links hebt geklikt. 
  • Informatie uit andere bronnen zoals van financiële instellingen over de uitvoering van betalingen, van filialen en partners over de verkoop van producten en verlening van diensten, informatie van social mediaproviders, zoals facebook, over uw activiteit op onze pagina of reactie op onze advertenties, en informatie van u die op een andere wijze relevant en vrij publiek beschikbaar is.
  • (gehashed) e-mailadres en/of gepseudonimiseerd account id. Deze gegevens worden niet door iRepairshop / Daisycon opgeslagen maar direct omgezet in anonieme hashes. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden. Deze gegevens worden enkel gebruikt in het proces van toewijzen van transacties.

iRepairshop verwerkt deze gegevens louter voor intern gebruik en voor de hierna vermelde doeleinden. Deze persoonsgegevens zullen in geen enkel geval worden doorgegeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van de bestelling of verlening van de dienst waarvoor u de opdracht hebt gegeven, of wanneer expliciet anders aangegeven bij een bepaalde communicatie of actie. Deze persoonsgegevens zullen bovendien niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen.

3) Waarom verwerken we je persoonlijke informatie, op welke basis en voor hoelang?

a. Voor het verwerken, afhandelen en opvolgen van uw bestellingen

Wanneer u een bestelling plaatst op onze website of onze producten koopt in één van onze filialen heeft iRepairshop een aantal essentiële gegevens nodig om met u een overeenkomst uit te voeren en de bestelling en verkoop te verwerken, af te handelen en op te volgen. Ook om u op de hoogte te houden over uw bestelling, om uw herroepingsrecht en garantierechten te kunnen uitoefenen en om aan onze fiscale verplichtingen te voldoen moeten wij deze gegevens noodzakelijk verwerken. 

De gegevens die wij hiervoor verwerken zijn de volgende: uw naam, facturatieadres, leveringsadres, email adres en betaalgegevens. Met betrekking tot betaalgegevens verwerkt iRepairshop zelf enkel de betaaldatum en de referentie naar de betaling binnen Europabank. Europabank verwerkt op haar beurt de noodzakelijke betaalgegevens om de betaling door te voeren.

De rechtmatigheid van de verwerking van deze gegevens voor dit doeleinde baseert zich op het feit dat deze verwerkingsactiviteit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de u partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen, alsook voor te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen.

Bovendien is iRepairshop verplicht deze gegevens te bewaren voor minstens 7 jaren. Nadien, wanneer uw persoonlijke gegevens in verband met uw bestellingen niet langer relevant zijn voor verdere opvolging, garanties, of juridische vorderingen verwijderen wij uw gegevens.

b. Voor het beheren van uw account

Wanneer u online een bestelling wil plaatsen moet u een persoonlijke account aanmaken op onze website. Deze account dient ertoe om u veilig en persoonlijk een overzicht te verschaffen van uw bestellingen en deze gemakkelijk verder op te volgen. Een account is gelinkt aan uw email adres, waarmee u inlogt. 

 Voor het beheren van uw account verwerken wij de volgende gegevens: uw naam, email adres, accountwachtwoord, facturatie- en leveringsadres, betaalgegevens, bestelgeschiedenis en taalinstellingen voor communicatie en websiteweergave.

Via de aangemaakte accounts hebben wij een correct overzicht over onze klanten en de verkoop van artikelen via onze website. 

De rechtmatigheid van de verwerking van deze gegevens voor dit doeleinde baseert zich op het feit dat deze verwerkingsactiviteit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de u partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

iRepairshop bewaart deze gegevens zolang u actief klant bij ons bent. Uw account en bijhorende gegevens die niet langer dienen te worden bewaard door iRepairshop op basis van een andere legitieme grond, zoals bijvoorbeeld wettelijke fiscale verplichtingen, worden automatisch verwijderd indien u niet meer hebt ingelogd op uw account gedurende zeven (7) jaar. U kan ook te allen tijde uw account en bijhorende gegevens waarvan de verwerking niet langer noodzakelijk is laten verwijderen door een verzoek tot verwijdering te sturen naar privacy@irepairshop.be

c. Voor uw contact met iRepairshop en het inplannen van afspraken

U kan steeds contact opnemen met ons via telefoon of email, of door een bericht te sturen via social media, zoals Facebook. iRepairshop bewaart uw contactgegevens om u vragen, opmerkingen of klachten verder te kunnen opvolgen en er een correct gevolg aan te kunnen geven. Ook helpen deze gegevens ons om u sneller ten dienste te zijn bij een volgend contact.

De rechtmatigheid van de verwerking van deze gegevens voor dit doeleinde baseert zich op het feit dat deze verwerkingsactiviteit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de u partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen, of voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen om een efficiënt contact met onze klanten mogelijk te maken.

Uw communicatie- en contactgegevens, zoals uw naam, email-adres, telefoonnummer en de inhoud van uw communicatie, bewaren wij in principe zolang als u actief klant bent bij ons. Echter, berichten via social media worden automatisch verwijderd na een periode van twee (2) jaar of wanneer u er zelf voor kiest om ze te verwijderen.

d. Voor het sturen van onze nieuwsbrief en acties

iRepairshop stuurt regelmatig een nieuwsbrief of marketing communicatie naar klanten om ze, onder andere, op de hoogte te houden van acties en nieuwe producten. Indien u een account hebt aangemaakt op onze website en bestellingen hebt geplaatst houden wij u verder op de hoogte via email over nieuws, acties en informatie met betrekking tot gelijkaardige producten of diensten. 

U kan steeds eenvoudig en kosteloos bezwaar maken tegen het gebruik van uw elektronische contactgegevens voor deze doeleinden door u uit te schrijven uit onze contactlijst via de link onderaan het email bericht of door te mailen naar privacy@irepairshop.be.

De rechtmatigheid van de verwerking van deze gegevens voor dit doeleinde baseert zich op ons recht om de elektronische contactgegevens van klanten te gebruiken voor direct marketing in verband met gelijkaardige producten op diensten, of op uw uitdrukkelijke toestemmingen indien u geen klant bent of de communicatie een andere inhoud heeft.

e. Voor social media activiteiten

iRepairshop is actief op social media, namelijk Facebook, om zijn klanten zo efficiënt en optimaal mogelijk bij te staan bij vragen, opmerkingen en klachten. Via onze Facebook pagina kan u rechtstreeks met ons contact opnemen en houden wij gebruikers op de hoogte van nieuws en acties. 

iRepairshop heeft geen toegang tot uw social media account en de privacy instellingen zijn geheel afhankelijk van Facebook of andere social media operatoren. Door het privacybeleid van Facebook te raadplegen heeft u inzicht in hoe uw gegevens worden gebruikt en hoe u de verwerkingsinstellingen kan aanpassen.

f. Voor de werking en optimalisatie van de website

Wij maken gebruik van first party en third party cookies op onze website om te zorgen dat onze website goed werkt en u een optimale surfervaring te kunnen aanbieden. Ook houden we bij wanneer en hoe gebruikers onze website bezoeken en verzamelen we gegevens om onze website te verbeteren en dienstverlening te optimaliseren. 

Deze cookies houden onder andere de volgende informatie en voorkeuren van de gebruiker bij: uw IP-adres, informatie over uw internetbrowser, de gekozen taal, login en wachtwoord, producten geplaatst in het winkelmandje, ingeplande afspraken, bezochte pagina's en bekeken producten. iRepairshop linkt deze analytische gegevens op basis van het IP-adres niet aan individuele gebruikers.

Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over cookies, welke we gebruiken, hoe wij ze gebruiken en hoe uw de instellingen van uw internetbrowser kan aanpassen om ze uit te schakelen.

g. Voor performance based marketing

iRepairshop maakt gebruik van de dienst performance based marketing van Daisycon. Performance based marketing is een eerlijke vorm van adverteren omdat de adverteerder alleen voor daadwerkelijk en meetbaar resultaat vergoedt. Om voor dit meetbare resultaat te kunnen vergoeden dient er een match gemaakt te worden tussen de publisher/website die de bezoeker heeft doorgestuurd en de transactie die hierdoor is gegenereerd.

Om van deze dienst gebruik te maken geven we anonieme transactiedata door aan Daisycon. Deze data betreft; product omschrijvingen, omzet waarde, en demografische en geografische kenmerken. Deze zijn niet naar een persoon te herleiden en wordt enkel voor statistische doeleinden gebruikt en met Daisycon gedeeld. Naast de anonieme transactiedata geven we de volgende gegevens door die onder de AVG / GDPR vallen; 1) gepseudonimiseerde transactie ID’s. Deze transactie ID’s wordt niet gedeeld met derden en enkel door ons gebruik voor validatie-doeleinden. 2) Door het technisch proces wordt ook uw IP-adres aan Daisycon doorgegeven. Dit adres wordt alleen geanonimiseerd in het Daisycon systeem opgeslagen.

Voor de bovenstaande dienst slaat onze partner Daisycon gegevens op en worden zogeheten affiliate cookies en matching-processen gebruikt. Het gebruik van affiliate cookies, matching-data en de opslag van gegevens vormt geen gevaar voor de privacy van de bezoeker van deze website. Zie het privacystatement van Daisycon hierover.

Via de dienstverlening van Daisycon worden GEEN consumenten profielen (behavioural user profiles) aangelegd. Ten aanzien van de dataverwerking binnen de AVG / GDPR beroepen we ons op de verwerkingsgrondslag Gerechtvaardigd Belang. Wel dienen wij onze bezoekers over het gebruik te informeren. Voor de opslag en het verwerken van deze transactiedata is een verwerkersovereenkomst met Daisycon gesloten.

4) Met wie delen we je informatie en waarom?

Om onze diensten te verlenen en uw bestellingen te kunnen verwerken, leveren en op te volgen maken wij noodzakelijk gebruik van bepaalde derde partijen die ons bijstaan. 

In dit opzicht deelt iRepairshop enkel jouw gegevens die absoluut noodzakelijk zijn om de bestelling uit te voeren of de dienst te leveren. In essentie delen wij uw informatie met drie verschillende externe partijen:

1. Bpost: iRepairshop gebruikt externe logistieke partners, zoals Bpost, om uw bestelling snel en efficiënt bij u te leveren. In het kader van deze dienst delen wij uw naam en leveringsadres met Bpost zodat zij uw bestelling aan het correcte adres kunnen afleveren.

2. Verkoops- en herstellingspartners: iRepairshop maakt gebruik van externe filialen om onze diensten zo dicht mogelijk bij onze klanten te kunnen verlenen. iRepairshop deelt uw naam, contactgegevens (emailadres en/of telefoonnummer), facturatie- en betaalgegevens met deze externe partners (of omgekeerd) om de verkoop of herstellingsdienst te verwerken en op te volgen. Onze externe partners bestaan uit: Bogaert (Markt 52 9240 Zele), iPoint Merksem (Van Praetlei 123, 2170 Merksem), VDB-Repairs (Moriaanstraat 29, 9660 Brakel), Serge Vandemaesen (Guldensporenlaan 52b, 3120 Tremelo), Johan Stasseyns (Baaigemstraat 79, 9890 Gavere), Glas en frame (Koningin Astridlaan 211, 9000 Gent), Fixit Aalst (Moorselbaan 395, 9300 Aalst), ALO Wingene (Pastoor Goethalsstraat 11, 8750 Wingene), ITS PLUS (Gentse Steenweg 6, 9160 Lokeren)

3. Externe dienstverleners: iRepairshop doet een beroep op een aantal externe dienstverleners die bepaalde aspecten van de zaakvoering opvangen of ondersteunen. Wanneer externe dienstverleners een beroep doen op persoonsgegevens van klanten om hun opdracht te kunnen uitvoeren, wordt de doorgifte en verwerking van deze persoonsgegevens beperkt tot wat strikt noodzakelijk is en worden duidelijke afspraken gemaakt rond de verwerkingsopdracht. 

Zo delen wij de persoonsgegevens verbonden aan uw bestellingen met onze boekhouder om te voldoen aan onze fiscale verplichtingen. Verder delen wij op een gepseudonimiseerde wijze bepaalde informatie, zoals uw bestelgeschiedenis, mee aan externe dienstverleners die onze advertentie- en marketingcampagnes ondersteunen (zoals een marketingbureau, Google en Facebook).

4. De overheid: In het kader van onze wettelijke fiscale verplichtingen moet iRepairshop bepaalde van uw persoonsgegevens doorgeven aan bepaalde overheidsinstanties, zoals de FOD Financiën en de Vlaamse Belastingdienst. Ook kan het voorvallen dat wij verplicht worden bepaalde gegevens aan overheidsinstanties, zoals politie, justitie of onderzoekscellen, door te geven in het kader van fraude, misbruik of overtekeningen, zoals met betrekking tot witwaspreventie.

5) Wat zijn uw rechten en hoe oefent u ze uit?

a. Uw recht op informatie

U hebt het recht op duidelijke en transparante informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kan uitoefenen. Dit privacybeleid strekt er dan ook toe om u een zo goed mogelijk inzicht te verschaffen in het gebruik van uw persoonsgegevens en u controle te geven hierover.

b. Uw recht van inzage

U hebt het recht om te allen tijde inzage aan ons te vragen in uw persoonsgegevens waarover wij beschikken.  Dergelijke verzoek kan eenvoudig gericht worden aan privacy@irepairshop.be. Wij verbinden ons ertoe om zulke verzoeken zo spoedig mogelijk te verwerken.

c. Uw recht op rectificatie

U hebt het recht om de persoonsgegevens waarover we beschikken te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. U kan dit eenvoudig doen via "Mijn account" op de website of door een email te richten aan privacy@irepairshop.be.

d. Uw recht op het wissen van uw gegevens (om vergeten te worden)

U hebt het recht om ons te verzoeken om al uw gegevens waarover wij beschikken te verwijderen. Wij zijn verplicht om aan dergelijk verzoek gevolg te geven in de wettelijk bepaalde gevallen zoals bijvoorbeeld: wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, wanneer de verwerking enkel op uw toestemming berust en u trekt deze in of de gegevens zijn onrechtmatig verwerkt door ons. 

U kan eenvoudig uw account laten verwijderen door bij "Bewerken" onder de rubriek "Mijn account" te klikken op "account verwijderen". Nadien zullen wij uw gegevens verwijderen die niet langer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst, het voldoen aan een wettelijke verplichting of voor een activiteit in ons overwegend legitiem belang. U kan een verzoek tot gegevenswissing steeds richten aan privacy@irepairshop.be.

e. Uw recht op de beperking van de gegevensverwerking

U hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij uw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. U beschikt over dit recht in een aantal wettelijk bepaalde gevallen zoals bij betwisting van de juistheid van uw gegevens, een onrechtmatige verwerking door ons of het feit dat de verwerking van de gegevens niet langer noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt. Om dergelijk verzoek tot beperking in te stellen, kan u zich steeds richten tot privacy@irepairshop.be.

f. Uw recht om bezwaar te maken

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Dit recht geldt voor de persoonsgegevens die wij gebruiken voor direct marketing doeleinden of waarvan de verwerking enkel gestoeld is op ons rechtvaardig belang. U kan steeds bezwaar maken tegen de gegevensverwerking van uw gegevens door een email te sturen naar privacy@irepairshop.be.

g. Uw recht op overdraagbaarheid van uw gegevens

U hebt het recht om gegevens die u aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomsten die u met ons gesloten hebt, te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat u zelf deze gegevens kan bewaren of laten bewaren. Wanneer een verzoek tot overdraagbaarheid stuurt, zenden wij u de volgende gegevens die wij rechtmatig van u verwerken: uw naam, leverings- en facturatieadres, uw facturatie en betaalgegevens en uw bestelgeschiedenis. U kan een verzoek tot overdraagbaarheid van uw gegevens steeds richten aan privacy@irepairshop.be.

h. Uw recht om een klacht in te dienen

U hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Indien u een klacht hebt, kan u zich in de eerste plaats wenden tot ons. Wij verbinden ons er namelijk toe om op een zo correct mogelijke wijze met de persoonsgegevens van onze klanten en gebruikers om te springen en klachten zo spoedig mogelijk te verhelpen. U hebt ook het recht om uw klacht te wenden tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit door een elektronische klacht in te dienen of een gedateerde en ondertekende brief te sturen naar Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

6) Hoe gaan we veilig met jouw informatie om?

iRepairshop neemt redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) het verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens. Hiervoor bewaren wij uw persoonsgegevens in een beveiligde cloud met datacenters binnen de Europese Unie.

Toegang tot uw persoonsgegevens wordt beperkt tot een select aantal medewerkers die noodzakelijk deze gegevens nodig hebben om onze diensten te verlenen en te optimaliseren. De veiligheid van uw account hangt ook af van de geheimhouding van uw wachtwoord. Medewerkers van iRepairshop zullen nooit vragen uw wachtwoord mee te delen.